ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η DTM management συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα δικηγορικών και λογιστικών γραφείων απόλυτα εξειδικευμένα και με μακροχρόνια εμπειρία στη διαδικασία απόκτησης άδειας λειτουργίας τράπεζας ή ασφαλιστικής εταιρείας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελβετία ή σε offshore κράτη (π.χ. Cayman Islands, Belize).

Ένα ή περισσότερα άτομα μπορούν να αποκτήσουν την δική τους τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία.

Η παροχή υπηρεσιών μας δεν σταματάει εδώ, αλλά αναλαμβάνουμε την διευθυντική στελέχωση καθώς και το online banking software της νεοϊδρυθείσας τραπεζικής ή ασφαλιστικής εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • 10% φορολογία εταιρειών
  • 75€ οαεε Βουλγαρίας
  • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες