Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία

Οι εξελίξεις της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας κάνουν πιο έντονη την ανάγκη για ακόμα χαμηλότερα διαχειριστικά κόστη μιας εταιρείας.

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή ένωση, στο ΝΑΤΟ, ΠΟΕ και με τους ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές της, όπως και τους χαμηλούς μισθούς, δημιουργούνται προτερήματα και οφέλη τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης( βασικός μισθός 340 λέβα, περίπου 175 ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές στο βασικό μισθό 110 λέβα, περίπου 57 ευρώ).

Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 20.000 επιχειρήσεις από την Ελλάδα έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία έχει το δεύτερο χαμηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωπαϊκή ένωση(17% του ΑΕΠ) .Η σταθερότητα του νομίσματος της υποστηρίζεται από το νομισματικό συμβούλιο, συνδέοντας το Βουλγάρικο λεβ με το ευρώ στο επίπεδο του 1,96. Έχει ένα από τα χαμηλότερα ελλείμματα του προϋπολογισμού (2,1% )από το 2011.

Στρατηγικά η Βουλγαρία βρίσκεται σε σημαντικούς εμπορικούς δρόμους , π.χ. με την Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή.

Με την ίδρυση μιας Βουλγάρικης εταιρείας μειώνονται ο φόρος τεκμηρίων διαβίωσης ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα καθώς και οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών της εταιρείας σας, αποφεύγοντας τον σκόπελο της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και αποκτώντας παράλληλα ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξαγορές ή συμμετοχές ή συγχωνεύσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια μέσω της Βουλγάρικης εταιρείας, χρησιμοποιώντας την κατά περίπτωση και ως διαχειριστή με αποτέλεσμα την μείωση των φορολογητέων κερδών στην Ελλάδα.

Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, έμποροι, αντιπρόσωποι, κλπ. συστήνοντας μια εταιρεία στη Βουλγαρία διασφαλίζουν πλήρη τα κεφάλαια, τις αποταμιεύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Είναι πολύ επικερδές ειδικά για εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. αμοιβές από αγοραπωλησίες, υπηρεσίες πληροφορικής, πωλήσεις μέσω διαδικτύου κλπ.).

Η DTM management ltd που εδρέυει στο Sandanski της Βουλγαρίας και έχει εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα αυτή, με Έλληνα διευθύνων σύμβουλο, αναλαμβάνει την ίδρυση κάθε είδους εταιρείας . Παρέχουμε πλήρη γκάμα νομικής, λογιστικής, τραπεζικής, ασφαλιστικής στήριξης καθώς και την φιλοξενία της νεοϊδρυθείσας εταιρείας σας . Επιπλέον σας ενημερώνουμε για εργοδοτικά και επενδυτικά ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων.

Γνώστες της Βουλγάρικης οικονομίας θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε την ίδρυση ή την μεταφορά της επιχείρησής σας , εκμεταλλευόμενοι την χαμηλότερη φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση(10%).

    Για την ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία δείτε εδώ

    • 10% φορολογία εταιρειών
    • 75€ οαεε Βουλγαρίας
    • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες