ΝΗΟΛΟΓΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Με τοπικούς συνεργάτες μας στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα νηολογούμε το αεροσκάφος καινούριο ή μεταχειρισμένο και το σκάφος αναψυχής σας αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση των διαδικασιών και την έκδοση όλων των νόμιμων πιστοποιητικών. Ειδικά στην νηολόγηση πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ ‘ όψιν πριν την παραλαβή του οι φορολογικές επιπτώσεις που θα έχει ανάλογα με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας του..


  • 10% φορολογία εταιρειών
  • 75€ οαεε Βουλγαρίας
  • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες