ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η DTM management σας παρέχει την δυνατότητα συνεργασίας με ασφαλείς συγκεκριμένες διεθνείς ή μη τράπεζες του εξωτερικού όπως Ελβετία, Βουλγαρία, Κύπρο ή σε άλλες χώρες και σας βοηθά στο άνοιγμα προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών για την κάλυψη προσωπικών ή εταιρικών αναγκών χωρίς να ταξιδεύσετε στις χώρες αυτές.

Το άνοιγμα διεθνών λογαριασμών γίνεται απολύτως νόμιμα στο όνομά σας ή στο όνομα της εταιρείας σας.

Το ίδιο ισχύει και για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε offshore εταιρείες.

Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε ή διαχειριζόμαστε χρήματα από εσάς.

Εσείς αναλαμβάνετε αφού ανοιχτεί ο νέος λογαριασμός να μεταφέρετε τα χρήματα ηλεκτρονικά με έμβασμα ή αυτοπροσώπως.

Η DTM management δεν είναι τράπεζα, ούτε εκτελεί τραπεζικές εργασίες, ούτε μεταφέρει χρήματα, ούτε διαχειρίζεται χρήματα.


  • 10% φορολογία εταιρειών
  • 75€ οαεε Βουλγαρίας
  • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες