ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μπορείτε να προγραμματίσετε την εκμετάλλευση, την διαδοχή και την κατοχή της κληρονομιάς σας με τον ευνοϊκότερο και λιγότερο φορολογήσιμο τρόπο. Πλέον συμφέρει η μεταβίβαση ακινήτων σε μια εταιρεία όπου θα είστε μέτοχοι, με τον τρόπο αυτό τα ακίνητα θα ανήκουν σε μια εταιρεία η οποία θα εισπράττει τα εισοδήματα αλλά θα πραγματοποιεί και έξοδα.

Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται στην Ελλάδα με τους ισχύοντες συντελεστές 26% έως 50.000€ που είναι χαμηλότεροι από αυτών των φυσικών προσώπων που μπορούν να ανέλθουν και στο 42%.

Αφού λοιπόν το ακίνητο ανήκει στην εταιρεία η κυριότητά του μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς να πληρωθεί επιπλέον φόρος μεταβίβασης, εφόσον η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με τη μεταβίβαση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας.


Για την ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία δείτε εδώ

  • 10% φορολογία εταιρειών
  • 75€ οαεε Βουλγαρίας
  • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες