ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η DTM management πάντα στα πλαίσια της νόμιμης διεθνούς νομοθεσίας, συνεργαζόμενη με φορολογικούς παραδείσους και με χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ίδρυσης υπεράκτιων και μη εταιρειών, σας βοηθά να μειώσετε δραστικά και νόμιμα την προσωπική ή επιχειρησιακή σας φορολογία.

  • 10% φορολογία εταιρειών
  • 75€ οαεε Βουλγαρίας
  • και απαλλαγή από ελληνικό οαεε

Παρόμοιες υπηρεσίες